Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Tjenestekontoret
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Anne Storhaug
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855
Tjeneste for psykisk helse og avhengighet
Telefon 35 05 95 40
Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Bø legesenter
Telefon 35 05 91 00
Sauherad legesenter
Telefon 35 95 71 00

Aktuelt helse og omsorg