Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Mobil 902 82 418
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Anne Storhaug
Barnevernleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855
Tjeneste for psykisk helse og rus
Telefon 35 05 95 40
Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Bø legesenter
Telefon 35 05 91 00
Gvarv legesenter
Telefon 35 95 71 00

Aktuelt helse og omsorg