Midt-Telemark kommune

Tanke aktivitetssenter for personer med demens

Tanke aktivitetssenter for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.

Senteret holder stengt i helg /helligdager og kvelder.

Se brosjyre om TANKE-aktivitetssenter (PDF, 2 MB)


Aktiviteter

Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet er for hjemmeboende personer med demens. 

Stort sett er det fokus på gruppeaktiviteter, men tilbudet  kan tilpasses den enkeltes behov både i forhold til aktivitetsnivå og oppholdstid, i den grad det lar seg gjøre.

Eksempler på aktiviteter som vi kan tilby er:

  • gå- eller sykkelturer
  • trening, dans, sang og musikk
  • kulturopplevelser
  • håndverk
  • friluftsopplevelser

 

Inntakskriterier

  • Fastsatt demensdiagnose
  • Fungere sosialt sammen med andre mennesker
  • Personen må ha et funksjonsnivå som gjør at han/hun klarer seg selv med lett tilrettelegging (for eksempel til å spise eller gå på do)
  • Inntak vil være avhengig av gruppens sammensetning
  • Personen har glede og nyttiggjør seg av sosialt stimulering og aktiviteter i fellesskap sammen med andre

 

Hvordan søke om tilbudet?

Kontakt tjenestekontoret på tlf: 40914131 

Kontakt

Tanke Aktivitetssenter
Telefon 477 67 992
Mobil 954 89 179
Merete Pladsen Schei
Fagleder
E-post
Mobil 901 56 021
Anne Lene Haugan
Aktivitetsmiljøarbeider
E-post
Telefon 477 67 992
Line Marielle Hoff
Aktivitetsmiljøarbeider
E-post
Mobil 954 89 179
Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo- og miljøtjenesten og Arbeid, aktivitet og kvalifisering
E-post
Mobil 454 38 072

Åpningstider

Åpningstider

Man-ons og fre 09.30-14.30

Adresse

Gamleveien 43
3802 Bø

Kart