Midt-Telemark kommune

Omsorgsbolig/bofellesskap

Omsorgsbolig/bofellesskap

Kommunale omsorgsboliger er til for personer med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter.

I Midt-Telemark kommune finnes flere omsorgsboliger for utviklingshemmede, seniorer, voksne med utstrakt bistandsbehov, og personer med psykiske problemer. .

Når du bor i en omsorgsbolig har du tilgang til tilrettelegging og bistand fra kommunen til daglige gjøremål i bostedet ditt. Ofte får du også tilrettelegging av fritidsaktiviteter og tilgang til fellesarealer. Beboerne kan få bistand med bl.a tilsyn av medisiner, og hjelp til praktiske gjøremål, sosialisering og aktivisering, basert på individuelt vedtak. 

Du som får innvilget denne tjenesten vil få kommunal leiekontrakt, og kan også få hjelp med å søke ulike støtteordninger.

 


 

Søk om omsorgsbolig

Se mer informasjon om bordan du søker.
 

Slik søker du

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.