Midt-Telemark kommune

Notevarp bofellesskap

Notevarp bofellesskap

Notevarp bofellesskap er for personer med nedsatt funksjonsevne. Bofellesskapet ligger i Skrivarvegen på Gvarv.

Bofellesskapet består av 12 omsorgsboliger og 1 avlastnings bolig. I tillegg er det ett fellesareal og personalbase.

Felles for de som bor her er at de trenger tilrettelegging og bistand ut fra sine behov , til daglige gjøremål og fritidsaktiviteter. 

Boligen har døgnbemanning.

Det er omtrent 34 årsverk fordelt på 50 personer på Notevarp. Det er Avd.leder, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og miljøarbeidere

Flere av beboerne her har ett dagtilbud på Driv.

 

Slik søker du

Se mer informasjon om hvordan du søker.
 

Slik søker du

Kontakt

Mona Stokker
Avdelingsleder Notevarp omsorgsboliger
E-post
Mobil 481 39 236

Adresse

Bo- og miljøtjenesten på Notevarp

Skrivarvegen 1
3810 Gvarv 

Kart