Midt-Telemark kommune

Bo på institusjon / sykehjem

Bo på institusjon / sykehjem

Sykehjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet. Alle som bor i kommunen, og som har behov for heildøgns pleie og omsorg, kan søke om institusjonsplass.

Institusjonsplass finnes på Bø sjukeheim, Sauherad bygdeheim og Furumoen omsorgssenter. 

 

Søk om plass på institusjonKartlegging av behov

Når du ikke er mottaker av pleie- og omsorgstjenester fra før, eller behovet for tjenester har endret seg, vil du få et hjemmebesøk fra en ansatt i kommunen. Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS-registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy) under dette hjemmebesøket. 

Mer informasjon om IPLOS.

 


Behov for umiddelbar hjelp?

Om det viser seg at det er nødvendig å sette inn hjelp med en gang vil tjenesten settes inn så fort det er mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten).

 

 

Kontakt

Martin Ytreland
Leder institusjon
E-post
Telefon 992 30 525

Kart