Midt-Telemark kommune

Bø sjukeheim

Bø sjukeheim

INSTITUSJONSPLASSER
 

Bø sjukeheim

Sauherad Bygdeheim 

 

Uteområde Bø sjukeheim - Klikk for stort bilde  

Bø sjukehjem ligger sentralt i Bø, og har et koselig uteområde med sittegrupper, som er en plass hvor beboerne kan møtes og sette seg ned i avslappende omgivelser. Bø sjukeheim har totalt 76 sykehjemsplasser og 16 omsorgsleiligheter.

Bø sjukeheim skal gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg eller annen form for bistand, nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenesten en skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. 
 

Slik søker du om plass på institusjon

Se informasjon om hvordan du søker.
 

Slik søker du

 Oppholdstyper 

 

Langtidsplass og langtidsplass for aldersdemente

Langtidsplass er for deg som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester. Sykehjemmet har også egne langtidsplasser for aldersdemente.

 

Omsorgsbolig

Bø sjukeheim har 16 omsorgsleiligheter. En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.


Korttidsplass

Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig. Korttidsplasser tildeles også når det er behov for omsorg ved livets slutt.

 Aktivitetssenter for eldre

 

Koronatiltak - aktivitetssenteret holder stengt inntil videre

 

Bø sjukeheim har også et aktivitetssenter for eldre som skal være et sted for eldre å møtes.

Aktivitetssenteret har mange ulike aktiviteter, som snekkerverksted, maling, brodering og bingo. På Torsdager er det «Torsdagstreff», da er alle eldre i kommunen velkomne til underholdning av variert art. Det serveres også noe å «bite i».

 

Mer informasjon om aktivitetssenteret på Bø sykehjem

 
 

 

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Bø sjukeheim
Telefon 35 05 96 00

Jønneberg (langtidsavdeling)

Vihus (korttidsavdeling)

Løvlund (skjerma avdeling)

Kjøkken

Mona Storkaas Kløcker
Avdelingsleder Bø sjukeheim
E-post
Mobil 400 98 730

Adresse

Besøksadresse

Gamleveg 43
3801 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune, Institusjon
Postboks 83
3833 Bø

Kart