Midt-Telemark kommune

Sauherad bygdeheim

Sauherad bygdeheim

INSTITUSJONSPLASSER
 

Bø sjukeheim

Sauherad Bygdeheim 

 


Sauherad bygdeheim ligger sentralt på Gvarv, og er et aktivt senter med fokus på gode opplevelser for pasientene. 
 

Ansatt og beboer på Sauherad sykehjem - Klikk for stort bilde Eivor Hofstad       

Sauherad Bygdeheim skal gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg eller annen form for bistand, nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenest en skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Slik søker du om plass på institusjon

Se informasjon om hvordan du søker.
 

Slik søker du

 Oppholdstyper på Sauherad bygdeheim

 

Langtidsplass

Sauherad bygdeheim har en langtidsavdeling med 16 langtidsplasser. Langtidsplass er for deg som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.


Korttidsplass

Sauherad bygdeheim har en korttidsavdeling med 7 plasser. Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig. Korttidsplasser tildeles også når det er behov for omsorg ved livets slut.


Avlastingsopphold

Avlastning i sykehjem er hjelp til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyter å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie


Akutte døgnplasser

Midt-Telemark kommune har tre akuttplasser lokalisert på Sauherad bygdeheim. Dette er et tilbud for brukere som trenger øyeblikkelig hjelp for en kortere periode. 
 

Informasjon om akutte døgnplasser for pasienter (PDF, 132 kB)

Informasjon om akutte døgnplasser for innbyggere (PDF, 104 kB)

Kontakt

Sauherad bygdeheim
Telefon 35 95 79 00
Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Ingjerd Helgen
Avdelingsleder Sauherad bygdeheim
E-post
Telefon 413 76 369

Adresse

Skrivarvegen 2
3810 Gvarv

Kart