Midt-Telemark kommune

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

Frøydis Haukeland jobber som folkehelsekoordinator i 50% stilling. Folkehelsekoordinator skal samordne folkehelsearbeidet i kommunen og være en pådriver for folkehelsearbeidet. Arbeidsoppgavene til folkehelsekoordinator består av oversiktsarbeid, planarbeid og deltakelse i tiltaksutforming. Folkehelsekoordinator deltar i ulike tverrfaglige forum som overordnet plan- og folkehelseforum og ressursgruppe for barn og unge.

Folkehelsekoordinator er organisert under assisterende kommunedirektør, og har kontor i helseadministrasjonen ved Bø sjukeheim.

Kontakt

Frøydis Haukeland
Folkehelsekoordinator og fagutviklingssykepleier
E-post
Telefon 920 66 536