Midt-Telemark kommune

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Brita Rønning Iversen er kommunepsykolog i Midt-Telemark kommune, og har vært ansatt i stillingen fra den ble opprettet i 2017.

Stillingen er organisatorisk plassert i sektor helse og omsorg, nærmeste overordnede er kommunalsjef. Målet for stillingen er å styrke kommunens satsing på psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet, samt bidra til økt kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innenfor psykisk helse og avhengighet, vold- og traumefeltet.

Kommunepsykologen skal gjennom psykologfaglig arbeid bidra til kommunens virksomhet innen plan- strategi- kvalitet- og fagutviklingsarbeid (link til stillingsbeskrivelsen)

Kontakt

Brita Rønningen Iversen
Kommunepsykolog - spes. i klinisk samfunnspsykologi
E-post
Mobil 917 19 190