Midt-Telemark kommune

Fysio- og ergoterapitjenester til beboere på institusjon

Fysio- og ergoterapitjenester til beboere på institusjon


Fysio- og ergoterapitjenester til beboere på institusjon kan bistå med

  • Forebyggende arbeid
  • Veiledning til pasient, pårørende og personale
  • Aktivitetsgruppe i samarbeid med avdelingene og dagavdelingen
  • Undersøkelse, vurdering og behandling av ulike diagnoser ut fra en fysioterapifaglig vurdering, og i samarbeid med tilsynslege
  • Opptrening etter skade og sykdom
  • Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av fysiske omgivelser.

 


 

Rehabilitering på institusjon

Gjelder pasienter som er innlagt for korttidsopphold med vedtak på rehabilitering, og som skal tilbake til hjemmet. Fysio- og ergoterapitiltakene tilrettelegges mens personen bor på sjukeheimen.

 Hvordan søke om hjelp fra fysio- og ergoterapitjenesten?

Last ned, skriv ut og send inn søknadsskjemaet nedenfor. Hvor raskt du får hjelp er avhengig av alvorlighetsgrad. Du har også mulighet for å få transport til og fra behandlingssted om nødvendig. Dette ordner fysioterapeuten om du gir beskjed.
 

Last ned søknadsskjema (PDF, 165 kB)

 

 

Kontakt

Stine Sjøberg Bentsen
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice
E-post
Telefon 35 05 96 70
Mobil 413 08 002
Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 902 24 108

Adresse

Besøksadresse

Gamleveg 39
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart