Midt-Telemark kommune

Fysio og ergoterapi for barn og unge

Fysio og ergoterapi for barn og unge

​​

Tjenesten skal bidra til å fremme barn og unges mestring, deltagelse og selvstendighet. Tjenesten arbeider forebyggende og tverrfaglig, i nært samarbeid med barnet, foresatte og barnehage/skole. Fysio- og ergoterapitiltakene tilrettelegges på de ulike arenaer barnet/ungdommen befinner seg til daglig; hjem, barnehage/skole og nærmiljø.

Fysio og ergoterapi for barn og unge kan bistå med

  • Undersøkelse, observasjon og funksjonsutredning
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Behandling og oppfølging av tiltak ut i fra en fysioterapifaglig vurdering
  • Gruppetilbud
  • Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging i hjem, barnehage og skole.
  • Forebyggende arbeid: Tjenesten jobber i samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjeneste, Ung Arena og Frisklivssentralen i Midt-Telemark og Nome.

 Bassenggruppe

Tjenesten er ansvarlig for bassenggruppe for barn med spesielle behov i Gullbring. Heitehølen med 34 graders vann brukes som terapibasseng.

Tid: Mandag kl 13.30. Kontaktperson: Stine Sjøberg Bentsen og Sølvi Guldbrandsen
 Hvordan komme i kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten?

Ring oss gjerne direkte eller kom innom våre lokaler i underetasjen på Bø sjukeheim. Du kan også laste ned, skrive ut og sende inn søknadsskjemaet nedenfor.
 

Last ned søknadsskjema (PDF, 165 kB)

 


 

Kontakt

Stine Sjøberg Bentsen
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice
E-post
Telefon 35 05 96 70
Mobil 413 08 002
Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 902 24 108

Adresse

Besøksadresse

Gamleveg 39
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart