Midt-Telemark kommune

Fysio- og ergoterapitjenester til voksne hjemmeboende

Fysio- og ergoterapitjenester til voksne hjemmeboende

Tjenesten skal bidra til å fremme menneskers aktivitet, selvstendighet og deltagelse.Tjenesten arbeider forebyggende og tverrfaglig i nært samarbeid med personen det gjelder.


Fysio- og ergoterapitjenester til voksne hjemmeboende kan bistå med

 • Observasjon og undersøkelse av ulike problemstillinger, diagnoser og skader
 • Veiledning og rådgivning
 • Behandling og oppfølging av tiltak ut i fra en fysioterapifaglig vurdering. Individuelt og/eller i grupper
 • Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging av fysiske omgivelser.
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid.
   

Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra lege, men fastlege kan kontaktes for et samarbeid. Behandling gjennomføres i våre lokaler på Bø sjukeheim/Bygdeheimen eller i brukers hjem.

 Gruppetilbud

 

 • Fallforebyggende grupper for eldre
  Tid: Tirsdag og Onsdag kl 14-15
 • Bevegelsesgruppe for eldre på Frivilligsentralen
  Tid: Onsdag kl. 11.00
 • Individuell treningsgruppe i treningssal

 

Terapibasseng

På Gullbring kulturanlegg finnes et basseng med 34 graders vann, som brukes som terapibasseng for personer som trenger det.

 

 

 

Kontakt

Stine Sjøberg Bentsen
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice
E-post
Telefon 35 05 96 70
Mobil 413 08 002
Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 902 24 108

Adresse

Besøksadresse

Gamleveg 39
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart