Midt-Telemark kommune

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som i forbindelse med skade, sykdom, funksjonshemming eller andre endringer i livet, kan ha vansker med å utføre sine daglige aktiviteter og gjøremål.

Hjelpemidler

 

Hjelpemiddelservice

Privatpraktiserende fysioterapeuter


Privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale

Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten skal fremme helse, forebygge skade, undersøke og behandle funksjonssvikt, samt samarbeide med andre fagpersoner i kommunen og spesialisttjenesten.

Arbeidet foregår i helsestasjon, barnehage, skole, i terapibasseng, i personens hjem, på institusjon og i tjenestens egne lokaler. Avdeling for fysio-, ergo og hjelpemiddelservice består av fem fysioterapeuter, to ergoterapeuter, en turnuskandidat i fysioterapi og to hjelpemiddelteknikere.

 Hvem kan få hjelp fra fysio- og ergoterapeut?

Alle kan henvise til fysio- og ergoterapeuter. Du trenger ikke rekvisisjon i fra lege. Ventetiden vil variere noe. Henvendelser prioriteres etter alvorlighetsgrad. Fysioterapeuten kan rekvirere transport til/fra behandlingsted om nødvendig.

 


Priser

Du må betale en egenandel for fysioterapi. Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av NAV, betaler ikke egenandel. Ergoterapi er gratis.
 

Se takster for fysioterapi

 Hvordan komme i kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten?

Ring oss gjerne direkte eller kom innom våre lokaler i underetasjen på Bø sjukeheim.

I tillegg til den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, finnes det tre private institutt i kommunen; Gvarv Fysioterapi, Bø Fysioterapi og Maxima Helse.

 Fysioterapi

Fysioterapi gis både for å forebygge, og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få veiledning, trening og behandling individuelt eller i gruppe.

Fysioterapeuten tilbyr:

  • Undersøkelse, observasjon og funksjonsutredning
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Behandling og oppfølging av tiltak ut i fra en fysioterapifaglig vurdering
  • Gruppetrening
  • Behandling og opptrening i terapibassenget Heitehølen på Gullbring kulturanlegg

 


 

Ergoterapi

Ergoterapeuten arbeider med mennesker som har, eller står i fare for å få vansker med dagliglivets aktiviteter. Målsettingen er å skape deltakelse og inkludering gjennom å se menneskets funksjon, i sammenheng med omgivelser og aktiviteter.

Ergoterapeuter

  • Fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet
  • Utvikler menneskets mestring
  • Tilrettelegger aktiviteter
  • Endrer omgivelser for eksempel ved hjelp av hjelpemidler

 Klage

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode fysioterapeuten om å endre innholdet innen 4 uker. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf Pasient- og brukerrettighetsloven. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Telemark på tlf 35544170 vedrørende saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

 

 

Kontakt

Stine Sjøberg Bentsen
Avdelingsleder/fysioterapeut -Fysio, ergoterapi og hjelpemiddelservice
E-post
Telefon 35 05 96 70
Mobil 413 08 002
Servicetelefon hjelpemiddel
Mobil 902 24 108

Adresse

Besøksadresse

Gamleveg 39
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart