Midt-Telemark kommune

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

I forbindelse med korona situasjonen så er det mange tjenester som har endringer i tilbudet, og det er satt i gang tiltak for å hindre smittespredning. På grunn av dette har vi laget en egen nettside om korona der informasjon vil bli lagt ut. For oppdatert informasjon om tjenestetilbudet til helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten, se egen nettsideside om korona.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er i kontakt med nær alle familier, barn og ungdom. 
 

Vi gir tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, informasjon om  forebygging av sykdom og skader, samt støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonens tjenester er et gratis for foreldre, gravide, barn og ungdom. Til oss kan du henvende deg med små eller store utfordringer. 


Tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på forebyggende helsearbeid, og samarbeider tverrfaglig ved behov med barnehage, skole, fastlege, fysioterapeut, PPT og andre fagområder. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk, og du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det. 

I Midt-Telemark kommune er det helsestasjon både på Gvarv og i Bø. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det planlagt at helsestasjonstjenesten samles til èn felles helsestasjon for kommunen, lokalisert på Gvarv. 


Mer informasjon om tverrfaglig samarbeid

 

Fysio- og ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Habilitering, rehabilitering, koordinator og individuell plan

Barn og unge med spesielle behov (PPT)

 

 

 

 

Kontakt

Bø helsestasjon
Telefon 35 05 93 50
Gvarv helsestasjon
Telefon 35 95 71 20
Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 35 05 93 55
Mobil 916 40 509

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.45

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Besøksadresse

Gvarv helsestasjon
Gvarvgata 69
3810 Gvarv
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark