Midt-Telemark kommune

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten

Helsestasjonene i Bø og på Gvarv bli fra onsdag 23. mars samlokalisert i Bø. 
I forbindelse med flyttingen vil tjenesten være stengt mandag 21. mars og tirsdag 22.mars. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er i kontakt med nær alle familier, barn og ungdom. 
 

Vi gir tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, informasjon om  forebygging av sykdom og skader, samt støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonens tjenester er et gratis for foreldre, gravide, barn og ungdom. Til oss kan du henvende deg med små eller store utfordringer. 


Tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på forebyggende helsearbeid, og samarbeider tverrfaglig ved behov med barnehage, skole, fastlege, fysioterapeut, PPT og andre fagområder. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk, og du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det. 

I Midt-Telemark kommune er det helsestasjon både på Gvarv og i Bø. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det planlagt at helsestasjonstjenesten samles til èn felles helsestasjon for kommunen, lokalisert på Gvarv. 


Mer informasjon om tverrfaglig samarbeid

 

Fysio- og ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Habilitering, rehabilitering, koordinator og individuell plan

Barn og unge med spesielle behov (PPT)

 

 

 

 

Kontakt

Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Mobil 916 40 509

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.00

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark