Midt-Telemark kommune

Familieveileder

Familieveileder


"Før små utfordringer blir til store vansker"

Familieveileder er et gratis lavterskeltilbud for alle familier, og er en del av helsestasjonens tilbud. Familieveileder ønsker å gi barnefamilier tidlig hjelp, slik at små problemer ikke utvikler seg til store vansker. Målet er å støtte familen i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt. 


Hvem kan få hjelp av familieveileder?

Tjenesten er ment for alle barnefamilier med behov, men familier med barn i alder 0-6 år prioriteres.

Familieveileder i Midt-Telemark kommuneer  John Gramstad på Bø helsestasjon.
                                 

Hvordan kan din familie få hjelp?

Foreldre kan ta kontakt direkte med familieveileder og helsestasjon, en lærer på skolen eller ansatte i barnehagen. Første samtale med familieveileder brukes normalt til en kartlegging av familiens behov, det legges også en plan for videre samarbeid.


Hva kan familieveilederen hjelpe deg og din familie med?

Tjenesten er i hovedsak forebyggende og foreldrestøttende arbeid som blir avtalt i samarbeid med familien og eventuelt andre i hjelpeapparatet. Sammen med familien i hjemmet, eller gjennom samtaler på helsestasjon, prøver vi sammen å finne løsninger på de utfordringer som familien har.

Eksempel på temaer

  • Råd og veiledning knytta til barnets behov, utvikling og adferd

  • Foreldresamarbeid i barneoppdragelsen

  • Innarbeiding av daglige rutiner 

  • Samlivsbrudd - holde fokus på barnet

  • Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting

  • Veiledning og støtte til familier som har barn med særskilte behov

  • Individuelle samtaler med barn etter avtale med foreldre

  • Vise veien videre i hjelpeapparatet ved behov

Målet er å støtte familien i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt. 

Kontakt

Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

John Gramstad
Familieveileder Bø helsestasjon
E-post
Mobil 901 60 973
Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Mobil 916 40 509

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.00

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark