Midt-Telemark kommune

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonene og jordmortjenesten i Bø og på Gvarv bli fra onsdag 23. mars samlokalisert i Bø. 
I forbindelse med flyttingen vil tjenesten være stengt mandag 21. mars og tirsdag 22.mars. 

Helsestasjon 0-5 er rettet mot gravide, barn i alderen 0-5 år og foreldre. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og skader, fremme psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold helse hos barn og unge.

Helsestasjon er et gratis lavterskeltilbud der foreldre kan henvende seg med små eller store utfordringer. Du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det, vi kan også komme på hjemmebesøk. På helsestasjon 0-5 år møter du bl.a helsesykepleier, jordmor, lege, familieveileder og sekretær.

I Midt-Telemark kommune finnes helsestasjon både i Bø og på Gvarv.

 Helsestasjonens tjenestetilbud til barn 0-5 år og deres foreldre

Vi gir tilbud om vaksine, helseundersøkelser, informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, samt støtte til mestring og positiv utvikling.

  • Helsesundersøkelser og rådgivning
  • Vaksinasjon iht barnevaksinasjonsprogrammet
  • Hjemmebesøk
  • Informasjon og veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Tverrfaglig samarbeid om habilitering av barn med nedsatt funksjonsevne
  • Forebyggende psykososialt arbeid
  • Foreldreveiledning

 Behandling av syke barn

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

 Akkurat flyttet til kommunen?

Vi oppfordrer alle som har flyttet til Midt-Telemark kommune om å ta kontakt med helsestasjonen. 

Kontakt

Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Mobil 916 40 509
Anne Lise Baksås
Helsesykepleier Gvarv helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjeneste ungdom
E-post
Mobil 902 16 136
Hanne Gro Aarskog
Helsesykepleier Gvarv helsestasjon 0-5 år
E-post
Mobil 948 50 054
Louise Bech Godskesen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 408 08 864
Mari Nordbø
Helsesykepleier Bø helsestasjon 0-5 år og helsestasjon for ungdom
E-post
Mobil 991 22 070

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.00

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark