Midt-Telemark kommune

Jordmor og svangerskapskontroll

Jordmor og svangerskapskontroll


Hos oss får du og din familie gratis hjelp, råd og veileding, vi ønsker å skape et tilbud som inneholder kontinuitet, økt fokus på trygghet og forberedelse til fødsel og foreldrerollen.

 

Når dere venter barn har dere tilbud om oppfølging gjennom hele svangerskapet. Vårt mål er å gi familien best mulig grunnlag for å mestre og glede seg over svangerskapet og fødselen.


Hva kan jordmortjenesten hjelpe til med?

  • Samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen helse, livsstil og graviditet
  • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
  • Hjelp til familieplanlegging samt valg av prevensjon
  • Henvisning ved behov


Bestill time

Timer til jordmor kan bestilles direkte på helsestasjonen eller ved å ringe legesenteret. 


Fødselsforberedende kurs

Førstegangsgravide får sammen med mann/samboer tilbud om fødselsforberedende kurs som holdes av jordmor og helsesykepleier. Familieveileder deltar også på kurset.
 

Mer informasjon om familieveileder

Kontakt

Gerd Astrid Blaasvær
Jordmor Gvarv helsestasjon
E-post
Telefon 35 95 71 20
Mobil 917 29 980
Kristin Småkasin
Jordmor Bø helsestasjon, helsestasjon for ungdom
E-post
Telefon 35 05 93 62
Mobil 913 00 179
Bø helsestasjon
Telefon 35 05 93 50
Gvarv helsestasjon
Telefon 35 95 71 20
Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 35 05 93 55
Mobil 916 40 509

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.45

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Besøksadresse

Gvarv helsestasjon
Gvarvgata 69
3810 Gvarv
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark