Midt-Telemark kommune

Om skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonens arbeid, og er et gratis tilbud til alle elever i grunnskole og videregående skole.


Kontakt helsesykepleier når du eller noen du kjenner ikke har det bra

Vi oppfordrer deg som elev om å ta kontakt dersom det oppstår noe som påvirker din helse og trivsel. Vi oppfordrer også foreldre, lærere og andre elever om å ta kontakt dersom det er mistanke om at en elev ikke har det bra. Helsesykepleier er avhengig av et godt samarbeid med både elever, foreldre og skole, for å ha mulighet å hjelpe når det trengs.


Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og skade, fremme psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. 

Om du har behov for oppfølging fra andre enn helsestasjon, har helsestasjon tett samarbeid med andre fagområder. Det kan f.eks være fastlege, fysioterapeut, tannlege, barnevern, pedagogisk-prykologisk tjeneste (PPT).
 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Trefftid hos helsesykepleir på alle skoler i kommunen
  • Helseundersøkelse og rådgivning
  • Samtaler individuelt eller i grupper
  • Helseopplysning og undervisning individuelt eller i grupper
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Arbeide for gode sosiale forhold blant elever og et godt arbeidsmiljø
  • Tverrfaglig samarbeid rundt deg og din familien
  • Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
  • Psykisk helsearbeid
  • Foreldreveiledning

 

Tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på forebyggende helsearbeid, og samarbeider tverrfaglig ved behov med barnehage, skole, fastlege, fysioterapeut, PPT og andre fagområder. Helsesykepleier kan også komme på hjemmebesøk, og du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det. 
 

Se mer informasjon om tverrfaglig samarbeid