Midt-Telemark kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

​​​​​​
Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste, og er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.


Vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem. Tjenesten du får skal hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste.

Hva kan hjemmesykepleien hjelpe til med?

 • Pleie og omsorg
 • Smertebehandling, i samarbeid med lege
 • Oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling hjemme
 • Pleie ved livets slut
 • Observasjon av en sykdomsutvikling
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Sårbehandling
 • Morgen-og kveldsstell
 • Av-og påkledning
 • Enkel matlaging
 • Hjelp til å spise
 • Råd, veiledning og samtaler
 • Kontaktsykepleier til personer med kreftdiagnose
 • Videreformidle behov for hjelpemidler
   


Slik søker du om hjemmesykepleie

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

 

Last ned søknadsskjema som pdf

 

 Behandlingstid

Du får svar innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt det opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.

Kontakt

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Vakttelefon hjemmesykepleien

Avdeling Bø: 95 25 03 69

Avdeling Sauherad: 91 58 78 04

Telefonen er åpen mellom klokken 10.00-12.00 og 13.00-15.00 på dagtid. På kveldstid er telefonen åpen fra 16.00-20.00.

 

Åpningstider

Mand-Fred

09.00-11.30
12.30-14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø

Kart