Midt-Telemark kommune

Hukommelsesteam og demens

Hukommelsesteam og demens

Mange glemmer mer med årene. Dette kan være på grunn av aldersbetingede endringer i hjernen, og skyldes ikke nødvendigvis sykdom. Det er et grenseland mellom hva som er normale aldersbetingede forandringer i hjernen og demenssykdom. Denne fasen kalles mild kognitiv svikt, og det kan være en risikofaktor for utvikling av demens.

Dersom du er bekymret for om du selv eller noen nær deg kan ha demens, bør du kontakte fastlegen eller kommunens hukommelsesteam. Det er viktig å få stilt en diagnose, uansett om symptomene skyldes demens eller annen sykdom. 
 

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som har som hovedmål å diagnostisere demens i et så tidlig stadium som mulig. Dette er viktig for å kunne hjelpe og veilede berørte og pårørende, før situasjonen blir for vanskelig.

 

Hukommelsesteam på Bø sjukeheim

Hukommelsesteamet i Bø er normalt på plass annenhver tirsdag. 

Kontaktpersoner
Gry Haugen Lindheim, sykepleier i demensomsorg/ sykepleier på skjermet avd og 
Gunnhild Flatmo, sykepleier i demensomsorg/ sykepleier på skjermet avd.


Hukommelsesteam på Gvarv

Hukommelsesteamet på Gvarv er normalt på plass onsdager.

 

 Hva kan vi tilby

Vi er bindeleddet mellom personen med demens, de pårørende og hjelpeapparatet i kommunen. Vi kartlegger situasjonen, setter i verk tiltak og gir råd og veiledning.

Kartlegging av daglige aktiviteter, mental funksjon, pårørende sin situasjon og sikkerhet i bolig. Vi gjør hjemmebesøk og kartlegger situasjonen.

  • Daglige aktiviteter
  • Mental funksjon
  • Pårørende sin situasjon
  • Sikkerhet i bustad
  • Frivillige hjemmebesøk


 

Mer om demens på helsenorge.no

Kontakt

Gunnhild Flatmo
Sykepleier i demensomsorgen i Bø/ sykepleiere på Løvlund (skjermet avd) i Bø
E-post
Telefon 906 85 922
Gry Haugen Lindheim
Sykepleier i demensomsorgen i Bø/ sykepleiere på Løvlund (skjermet avd) i Bø
E-post
Mobil 906 85 922