Midt-Telemark kommune

KOLS kontakt

KOLS kontakt

Hva er KOLS?

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Ca. 300 000 nordmenn har KOLS uten å vite det.

Tidlig avdekking og riktig håndtering av KOLS kan redusere sykdomsutviklingen betydelig. Ta kontakt med din fastlege dersom du lurer på om du har KOLS. 

 

Symptomer ved KOLS

De vanligste symptomene er:

- langvarig hoste med eller uten slim

- tung pust ved anstrengelse 

- gjentatte luftveisinfeksjoner og lungebetennelser

 

Hva kan KOLS kontakten hjelpe med?

- Informasjon og veiledning

- Røykeslutt

Du kan få henvisning fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, eller ta kontakt med vår KOLS kontakt direkte.

 

KOLS kontakt i Midt-Telemark kommune

Gro Pershaug Tinnesand (lungesykepleier), tlf.nr 909 88 109