Midt-Telemark kommune

Tilpassing av bolig

Tilpassing av bolig

​​​​

For å tilpasse boligen til dine behov samarbeider i regel flere fagområder. Det kan være bl.a fysio- og ergoterapitjenesten, lege, hjemmesykepleien, Bo- og miljøtjenesten og hjelpemiddelsentralen.

 

Vi kan bl.a gi råd og veiledning om funksjonalitet i bolig, muligheter for ombygging, bruk av tekniske hjelpemidler, universell utforming og økonomiske støtteordninger. Vi jobber sammen med dere for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestrer hverdagen din på egne premisser.

 

 

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
E-post
Telefon 35 05 96 70
Mobil 413 08 002
Torunn Hesthag
Enhetsleder: Bo- og miljøtjenesten og Arbeid, aktivitet og kvalifisering
E-post
Mobil 454 38 072
Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 409 14 131

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.