Midt-Telemark kommune

Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering

Midt-Telemark kommune arbeider for å forebygge skader og være best mulig forberedt på at krisesituasjoner kan oppstå. Dette gjør vi i samarbeid med mange andre aktører slik at innbyggerne i kommunen skal leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

I de fleste tilfeller vil hendelser ikke være av større omfang enn at redningstjenesten vil ha kapasitet til å takle situasjonen. Redningstjenesten er ledet av politiet og omfatter bl.a brannvesenet, helsetjenesten, forsvaret og sivilforsvaret.
 

Kommunens varslingstjeneste

Midt-Telemark kommune bruker en sms- og talemeldingstjeneste for kommunikasjon med innbyggerne vedrørende kommunal vei, vann og avløp. Systemet kan også benyttes i beredsakssammenheng.

Det er viktig at alle innbyggere er registrert med rett adresse og telefonnummer.

Mer informasjon om kommunens varslingstjeneste
 Kriseberedskap

Dersom det skjer en omfattende katastrofe eller ulykke, og de ordinære innsatsorganene sine resurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og opprydningsaksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til kommunen, også utover det å stille resurser til disposisjon. Kommunen har beredskapsplaner som sikrer at man kan handle raskt, effektivt og samordnet i slike situasjoner.
 

Se beredskapsplan

Se overordna ROS-analyse (PDF, 2 MB)


Kriseledelse

Kriseledelsen skal sikre, at kommunen samlet yter en effektiv innsats i forbindelse med ekstraordinære hendelser. For å løse disse oppgavene skal staben sette opp og opprettholde ett overblikk over situasjonen, koordinere handlinger og disponere ressurser samt koordinere kommunens interne og eksterne kommunikasjon om hendelsen.

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, beredskapskordinator er Svenja Doreen Storøy. 

 


 

Psykososialt kriseteam

Midt-Telemark kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer. Kriseteamet har som oppgave å gi mennesker som utsettes for ulykker, har hjulpet til ved alvorlig ulykker, og ellers andre alvorlige livshendelser, tilbud om psykisk førstehjelp og videre oppfølging.

Leder for kriseteamet er Ingunn Espesett Vreim, tlf: 95076931

Vakttelefon: 35 05 91 30  - Denne telefonen er det alltid noen som svarer på.

 


 

Kriseteam ved Notodden legevakt

Notodden psykososiale kriseteam tilbyr hjelp og støtte til enkeltpersoner eller grupper etter spesielt vanskelige hendelser.

Aktuelle hendelser kan være: 

  • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
  • Uventet dødsfall
  • Ulykker og nestenulykker
  • Vitne til / hjelper ved en alvorlig hendelse

Ring legevakten på tlf 116 117 for å komme i kontakt med Kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet. 

 

Viktig kontaktinformasjon

Kontakt

Per Dehli
Kommunedirektør
E-post
Telefon 971 58 788
Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 35 05 93 55
Mobil 916 40 509
Svenja Doreen Storøy
Kommuneplanlegger / Beredskapskoordinator
E-post
Mobil 941 36 469

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø