Midt-Telemark kommune

Fastlege

Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. 

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du skal oppsøke din fastlege for medisinsk hjelp og oppfølging. Utenom fastlegens åpningstid kan legevakten benyttes til øyeblikkelig hjelp.


Se mer informasjon om fastlegeordningen/bytt fastlege


Hva kan jeg forvente av fastlegen min?

  • Fastlegene jobber etter lov- og forskrifter, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. 
  • Legekontoret informerer om åpningstider og tilgjengelighet gjennom oppslag på legekontoret, på telefonsvarer og på legekontorets hjemmeside på internett.
  • Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale.
  • Fastlegene bruker tolk ved behov.
     

 

 Hvem har krav på fastlege?

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.


Hva er D-nummer?

D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.
 


 

Kan jeg bytte fastlege?

Alle som har rett til en fastlege har også rett til å velge hvem som skal være deres fastlege. Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin.

Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin. Det er ingen krav om at man må ha en fastlege i den kommunen man er bosatt i. Om man finner det mer praktisk, kan man for eksempel velge en fastlege som er nærme der man jobber, selv om det er i en annen kommune eller fylke.

Kontakt

Gvarv legesenter
Telefon 35 95 71 00
Bø legesenter
Telefon 35 05 91 00