Midt-Telemark kommune

Notodden interkommunale legevakt

Notodden interkommunale legevakt

Notodden interkommunale legevakt er legevakt for Midt-Telemark kommune, Notodden kommune og Hjartdal kommune sine innbyggere.
Hovedinngangen er opp mot hovedveien.

Kontakt legevakt

Ring legevakten på telefon 116117.
 Akutt situasjon - ring 113

Medisinsk nødnummer 113 er åpen døgnet rundt.


Når skal du ringe 113?

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 113.

Har du ett av disse symptomene skal du alltid ringe 113:

 • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
 • Nyeoppståtte lammelser i ansikt eller arm.
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser - finner ikke ord eller utydelig tale.
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
 • Uventet ubehag i brystet - generell uvelhet og kvalme.
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.

 

 Reisevaksinasjon

Timeavtale - kontakt oss 35 05 93 50 (Midt-Telemark helsestasjon)

Ta kontakt i god tid, da vaksinering av og til må starte flere uker før avreise.  Ved lange utenlandsopphold bør vaksinering starte 1/2 i forveien

Åpningstider

Etter avtale.  Vi har mulighet til å vaksinere ettermiddag/kveld.

Formål med tjenesten

 • Forebygge alvorlige og smittsomme sykdommer hos den enkelte reisende ved vaksinering og veiledning.
 • Hvilke vaksiner som anbefales er avhengig av hvor du skal, hvor lenge du skal være borte og hva slags forhold du skal bo og oppholde deg under.
 • Vi fremskaffer aktuelle vaksiner.  Det trengs ingen resept fra lege.
 • Vi setter ikke medbrakte vaksiner.

Priser

 • Utenlandsvaksinering må betales selv.  Dekkes ikke av Folketrygden.
 • Den reisende må betale for konsultasjon og vaksinekostnad.
 • Veiledende priser fra Folkehelseinstituttet.  Kun kort.

Se prisliste

OBS:  Det blir krevd gebyr kr 200,- for ubenyttet time.
Avbestilling må skje 24 timer før avalt tid.

 Kriseteam

Notodden psykososiale kriseteam tilbyr hjelp og støtte til enkeltpersoner eller grupper etter spesielt vanskelige hendelser.

Aktuelle hendelser kan være: 

 • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
 • Uventet dødsfall
 • Ulykker og nestenulykker
 • Vitne til / hjelper ved en alvorlig hendelse

Ring legevakten på tlf 116 117 for å komme i kontakt med Kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet. 

 

 


 

Kontakt

Notodden interkommunale legevakt
Telefon 116117
Medisinskt nødnummer
Telefon 113

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 113. 

Åpningstider

Kveld 15.30 - 23.00
Helg 08.00 - 23.00
Natt 23.00 - 08.00

Adresse

Notodden legevakt

Tinnegrendvegen 5
3683 Notodden.

Kart