Midt-Telemark kommune

Tjeneste for psykisk helse og rus

Tjeneste for psykisk helse og rus

En av to nordmenn vil oppleve å få dårlig psykisk helse en eller flere ganger i løpet av livet. Årsaken kan være en opplevelse av krise eller tap. Hviss du eller noen du kjenner trenger hjelp har kommunen ulike tilbud du kan søke på. 

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid er inndelt i en ute-tjeneste som har personalbase på Napastaa, og en bo-tjeneste som har personalbase på Hågålia bofelleskap. Vi som jobber her er sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, ruskonsulenter, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og annen høyskoleutdannet personell. Husk at vi har taushetsplikt.
 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakt på 116117Søk om tjenester fra avdeling for psykisk helse og rus
 

Bo-tjenesten

Bo-tjenesten er lokalisert på Hågålia bofellesskap har 8 leiligheter som leies ut til mennesker som ønsker tettere oppfølging over en kortere eller lenger periode. Bofellesskapet har et fellesområde der beboerne kan komme innom for å slå av en prat med hverandre eller miljøarbeideren.
 

Mer informasjon om Hågålia bofellesskap


Ute-tjenesten

Utetjenesten kan tilby miljøtjenester og støttesamtaler. Miljøtjenester er tjenester som hjelper deg i å mestre hverdagen. Det kan være å følge deg til butikk, lege, NAV m.m. Støttesamtaler kan du få enten fra miljøarbeideren, psykiatrisk sykepleier eller annen høyskoleutdannet personell.


Hvilke tjenester kan vi tilby?

 • Korttids kognitiv terapi/behandlingssamtaler
 • Endring og motivasjonssamtaler med fokus på å finne fram egne ressurser/mestringsstrategier
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen
 • Bistand til å administrere egne medisiner
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, og bistand til å utarbeide en individuell plan og/eller kriseplan
 • Tilrettelegge for sosiale nettverk.
 • Støttekontakt
 • Boveiledning
 • Miljøarbeid

 Vårt ansvar

Det psykiske helse- og rusarbeidet i kommunen, skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Arbeidet skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

 • Vi møter deg med respekt og er opptatt av din opplevelse av egen livssituasjon
 • Du får informasjon og veiledning
 • Du får beskjed dersom avtaler må endres
   


Ditt ansvar

 • Du søker selv om tjenesten og deltar i utarbeidelse av mål og tiltak.
 • Har du husdyr, må du være forberedt på at ikke alle ansatte ønsker å komme i kontakt med disse.
 • Du gir beskjed dersom avtaler må endres.

     Ung Arena

  Avdelingen for psykisk helse og rus bidrar med en ressurs inn mot ung arena Midt-Telemark, som er et lavterskeltilbud for ungdom som trenger noen å prate med.

   

  Mer informasjon om Ung Arena


   

  Kontakt

  Tjeneste for psykisk helse og rus
  Telefon 35 05 95 40
  Kristine Von Hirsch Hellstad
  Avdelingsleder Psykisk helse og rus
  E-post
  Telefon 35 05 95 40
  Mobil 970 42 933
  Bo-tjenesten psykisk helse og rus Hågålia bofellesskap
  Mobil 415 64 675

  Adresse

  Besøksadresse

  Tjenesten for psykisk helse og rus
  Gvarvvegen 50
  3800 Bø


  Postadresse

  Midt-Telemark kommune
  Tjenesten for psykisk helse og rus
  Postboks 83
  3833 Bø