Midt-Telemark kommune

Pårørendesenter - psykisk sykdom

Pårørendesenter - psykisk sykdom

Pårørendestrategien fra 2020 sier at pårørende skal anerkjennes som en ressurs og at strategien skal bidra til at de kan leve gode liv. 
Gjennom et samarbeid med PIVETE Senteret kommer det nå pårørendesenter til Midt-Telemark.

Fra pivete.no:

Vi ønsker å etablere ett senter der pårørende kan komme og møte andre med samme utfordringer. Vi vil styrke likepersonsarbeid og selvhjelp, utvikle god veiledning, ha relevante kurs og fagdager, og gode sosiale treffpunkter. Alt i den hensikt at pårørende og deres familie styrker egen helse.

Vi vil også være pådriver overfor de etablerte offentlige tilbudene innen psykisk helse slik at tilbudene overfor pårørende styrkes. Samtidig også samarbeide med hjelpeapparatet slik at tilbudene til pårørende og deres familie oppleves å supplere hverandre godt. Med andre ord, pårørendesenteret vil etablere tilbud som vil være ett supplement til offentlige helsevesen med egen metodikk som har hovedfokus på likepersonarbeid og brukerperspektivet.

Inkludert i dette skal vi også ha fokus på barn som pårørende og ønsker etablere egne tilbud som grupper og nettsider direkte rettet mot barna for å ivareta gruppen barn som pårørende.