Midt-Telemark kommune

Vaksinering og reisevaksine

Vaksinering og reisevaksine

Sykepleier setter vaksinesprøyte - Klikk for stort bilde     

Barnevaksinasjon

I Norge er all vaksinasjon frivillig. Helsestasjon gir tilbud om de ulike vaksinene 0-5 år. Når barnet ditt begynner på skolen er det skolehelsetjenesten som tilbyr vaksinering.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge om­fatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer: rotavirus, difteri, stivkram­pe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV) som kan forårsake livmorhalskreft og andre former for kreft som skyldes HPV. Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose. Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander. 

Vaksinasjonen begynner vanligvis når barnet er 6 uker gammelt. Siden flere av sykdommene det vaksineres mot rammer de yngstebarna hardest, bør forsinkelser unngås. Oppfriskningsdoser gis i skolealder.

Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som er mottagelige for smitte. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres. 

Ved hjelp av vaksinasjoner det mulig å utrydde enkelte sykdommer fullstendig i hele verden. Dette er hittil opp­nådd for virussykdommen kopper.

Tilbud om vaksinasjon innenfor barnevaksinasjonsprogrammet finnes både ved Gvarv helsestasjon og Bø helsestasjon.

 

Se folkehelseinstituttets info. om barnevaksinasjonsprogrammet

 Reisevaksine

Trenger du reisevaksiner før utenlandsreise kan du som innbygger eller student i Midt-Telemark kommune kontakte Bø helsestasjon. Helsestasjon kan gi råd om nødvendige vaksiner for din reise. 

Husk at det er viktig å ta kontakt i god tid før du skal reise, gjerne fire til fem uker i forkant, slik at du kan få vaksiner innenfor de anbefalte grensene mellom vaksinasjon og reisetidspunkt. 

 

 Oppfriskningsvaksiner for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder anbefales derfor for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene.

Fra og med uke 9 2020 vil det kun være mulig å ta reisevaksiner på Gvarv Helsestasjon.

 

Er du usikker på hvilke vaksiner du har tatt?

På helsenorge.no kan du se hvilke vaksiner du har tatt.
 

Mer informasjon om hvordan sjekke dine vaksiner

 

Anbefaler påfyll av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (ca. 7 år) og 10. klassetrinn (ca. 15 år). Vi anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdose av vaksinen omtrent hvert tiende år. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (slik som polio og difteri) komme tilbake.

Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte (kombinasjonsvaksine). Selve vaksinen koster ca. 350 kroner. I tillegg må man betale et gebyr for selve konsultasjonen (å få satt vaksinen).

 

Se mer informasjon om påfyll av vaksiner på fhi.no

 

 

Kontakt

Midt-Telemark helsestasjon
Telefon 35 05 93 50

Tidligere Bø og Gvarv helsestasjon

Jorunn Verpe
Enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Mobil 916 40 509

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00-15.00

Adresse

BØ HELSESTASJON

 

Besøksadresse

Bø helsestasjon
Lektorvegen 12
3800 Bø i Telemark
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Bø helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark


GVARV HELSESTASJON
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Gvarv helsestasjon
Postboks 83
3833 Bø i Telemark