Midt-Telemark kommune

Planer

Planer

Det er vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune som legg føringer for arbeid og prioriteringer på kulturområdet i den nye kommunen. Arbeid med ny temaplan for kunst, kultur, idrett og friluftsliv vil få oppstart i 2022-23. I 2020 arbeider vi med frivilligstrategi og kulturstrategi.

Under finner du lenker til Samfunnsdelen, interkommunal kommunedelplan for kulturminne (Bø og Sauherad) – og til kommunedelplaner for kunst og kultur – og idrett og friluftsliv for «gamle» Bø kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel - Midt-Telemark kommune
 

Interkommunal kommunedelplan for kulturminner - Bø og Sauherad kommune (PDF, 640 kB)
 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - Bø kommune (PDF, 2 MB)
 

Kommunedelplan for kunst og kultur - Bø kommune (PDF, 857 kB)

 

Frivilligstrategi 2021-2025 (PDF, 408 kB)

 

Kontakt

Hilde Pedersen
Kultursjef
E-post
Mobil 95 70 40 48

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Adresse

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 34 (2. etg i Gullbring kulturanlegg)

 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Kulturkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark