Midt-Telemark kommune

Prosjekt for inkludering i Midt-Telemark kommune

Prosjekt for inkludering i Midt-Telemark kommune

Prosjektet skal kartlegge hvordan ulike aktører i kommunen arbeider med inkludering blant barn og unge, og dermed motvirker mobbing, utenforskap, fattigdom, diskriminering og vold/overgrep. Gjennom læringsbesøk vil vi samle erfaringer og bruke det politisk for å forbedre det vi har av planverk og føringer. På administrativ side kan det arbeides med å overføre nyttig lærdom til andre enheter i kommunen. 

Prosjektet ble vedtatt i kommunestyret 1. februar 2021
Les saken her                   Plan for inkludering (PDF, 156 kB)

 

 

 

Les om besøkene som er gjennomført her:

 

Februar 2021

Fredag 12. februar: Nome og Midt-Telemark PPT

Onsdag 17. februar: Sauar Friskole

Fredag 19. februar: Bø skule

Mars 2021

Mandag 15. mars 2021: Folkestad skule

18. mars og 26. mars: Den norske kirke

April 2021

21. april: Bøhamna barnehage

Mai 2021

Tirsdag 11. mai: Læringsverkstedet barnehage, avd. Gvarv

Tirsdag 11. mai: Barnevernet i Midt-Telemark

Juni 2021

12. juni: Norsjø Ferieland

12. juni: Rånermiljøet i Bø

17. juni: Ung Arena Midt-Telemark

Juli 2021

15 juli: Bø Sommarland

August 2021

6. august: Bø Hotell

20. august: Sauherad frivilligsentral

31. august: Bø Frivilligsentral

September 2021

14. september: Bø ungdomsskule

22. september: Senter for kvalifisering og inkludering

Oktober 2021

20. oktober: Sammen Mot

28. oktober: Gvarv skole (Liv og Røre)

29. oktober: Politiet (forebygging)

November 2021

18. november: Helsestasjon for ungdom

18. november: Lifjell skisenter og vinterland

19. november: FAU-leder ved Bø skule

Mars 2022

3. mars: Besøk av mobbeombudet

22. mars: Besøk av Redd Barna

April 2022

4. april: Industribedriften Systemblokk AS

19. april: Folkehelsekoordinator i kommunen

21. april: Elevrådet på Bø ungdomsskule

Mai 2022

2. mai: Folkestad barnehage

19. mai: Elevrådet på Gvarv skole

Juni 2022

1. juni: Kulturskolen i Midt-Telemark

Kontakt

Siri Blichfeldt Dyrland
Ordfører
E-post
Telefon 986 49 474