Midt-Telemark kommune

Bø Hotell vil tilrettelegge slik at flest mulig barn/unge og deres familier kan være gjester

Bø Hotell vil tilrettelegge slik at flest mulig barn/unge og deres familier kan være gjester

Fredag 6. august 2021 dro ordfører Siri på besøk til Bø Hotell for å lære hvordan de skaper et inkluderende miljø for barn og unge, og deres familier.  

Bø Hotell sine råd for å inkludere barn og unge, og deres familier:

  • Tilby ordninger som gjør at du kan få hjelp hvis du har ekstra behov, som solsikkemerket.
  • Tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser, f.eks. ved å tilby rullestol til utlån og tilrettelagte rom.
  • Gi alle arbeidssøkere en sjanse, også unge folk, ved å ha et godt samarbeid med NAV.
  • Gi rabatt til grupper av ungdom som vil besøke Midt-Telemark.

Solsikkemerket

Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, noen er usynlige. Fra i år kan du be om å få et solsikkemerke/-bånd på Bø Hotell.  Solsikkemerket er en diskré måte å vise de rundt deg at du har en usynlig funksjonsnedsettelse og kan ha behov for ekstra assistanse, hjelp eller rett og slett litt ekstra tid.

På Bø Hotell vil et solsikkemerke gjøre de ansatte oppmerksom på at du kan ha behov for litt ekstra hjelp, og de kan spørre deg hvordan de kan hjelpe deg eller fortelle dem om dine behov. Med solsikkemerket vil du også kunne benytte prioriterte sitteplasser i rolige omgivelser i restauranten.

Inkluderende reiseliv

Solsikkemerket er en del av prosjektet «inkluderende reiseliv» i Telemark, hvor Bø Hotell er med. Bø Hotell har, i tillegg til solsikkemerket, gjort tilrettelegginger for personer med funksjonsnedsettelse, for eksempel har de utlån av rullestol og to handicapvennlige rom med større bad, tilrettelagt for rullestol.

Prosjektet «inkluderende reiseliv i Telemark» er et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark. Du kan lese mer om det her: https://visitbo.no/inkluderende-reiseliv-i-telemark/   Inkluderende Reiseliv har et motto: «Ingen kan tilrettelegge for alle, men alle kan tilrettelegge for noen.»

Bø Hotell og de andre bedriftene er enige om at de i felleskap ønsker å bli best i landet på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge Telemark som reisemål!

Inkluderende arbeidsgiver og hotell

Bø Hotell har et godt samarbeid med NAV når det gjelder ansettelser. De har fornyet renholdsavdelingen og har ansatt mange som vanligvis ville stått i fare for å falle utenfor arbeidslivet, f.eks. unge folk.

Hotellet har ingen importert arbeidskraft. De ansatte bor i Midt-Telemark eller kommunene rundt. Hotellet har positiv erfaring med ansatte som er tilknyttet lokalsamfunnet. Hotellet er en organisert bedrift med tariffavtale.

Bø Hotell gir rabatter og tar imot mange grupper av unge mennesker som vil til Sommarland, f.eks. ungdomsklubber fra bydel Alna i Oslo.  

Kontakt

Dersom du vil vite mer om Bø Hotell, så kan du ta kontakt på Tlf. 35 06 08 00 eller se nettside: https://bohotell.no/om-hotellet/kontakt-oss/

Deltakere

Ottar Langåsdalen, daglig leder

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører