Midt-Telemark kommune

Gvarv skole har fokus på aktivitet, inkludering og helse i opplæringen til barn og unge!

Gvarv skole har fokus på aktivitet, inkludering og helse i opplæringen til barn og unge!

Torsdag 28. oktober 2021 besøkte ordfører Siri Gvarv skole for å lære om programmet «Liv og røre», som er i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Målet er at elevene skal få bedre helse, trivsel og bli inkludert.

Gvarv skole sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Kombiner fysisk aktivitet, frisk luft og læring. Da er det lettere for hjernen å ta inn ny kunnskap. Fysisk aktivitet er også bra for den psykiske helsa.
  • Ha et opplegg med læringspartner, slik at to og to elever arbeider sammen. På den måten blir alle inkludert, og bedre kjent med hverandre.
  • Ta inn lek, sang og konkurranser i læringen. Det skaper en positiv stemning i klassen, og kan være med på å inkludere alle elever.
  • Syng og snakk om vanskelige tema som mobbing og utenforskap, slik at elevene tenker over hvordan de er overfor hverandre.
  • Bidra til et helsemessig bra kosthold ved å tilby sunn mat i kantine og i SFO.

Om Liv og Røre

Liv og røre er et helsefremmende program som har som mål å bidra til bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark.

Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida.

Forskning gjennomført av Universitetet i Sørøst-Norge viser at Liv og røre gir en gevinst på skolebasert fysisk aktivitetsnivå, trivsel og velvære.

Liv og Røre på Gvarv skole

På Gvarv skole er Liv og Røre mest populært på lavere trinn. Denne dagen var ordfører og rektor innom elever i 2. klasse, 4. klasse og 5. klasse.

Hver lærer tilpasser undervisningen slik de synes det passer for akkurat den klassen. Undervisningen foregår slik at barna får undervisning ute, og fysisk aktivitet er en del av opplegget.

I 2. klasse hadde de denne dagen en morsom måte å lære norsk på. Elevene måtte løpe frem og tilbake i skolegården for å finne ulike ord og å sette disse sammen.  

Ordfører Siri fikk være med på engelsktime og Liv & Røre på Gvarv skole!I 4 klasse hadde de mattetime ute, med store terninger. De fikk hver sin læringspartner og måtte løpe frem å kaste hver sin terning. Så måtte de gange de to tallene, og fikk dermed øvd seg på gangetabellen. Det at alle har en læringspartner fører til at flere blir inkludert, og de blir bedre kjent med hverandre. 

I 5. klasse hadde de først dansing inne i klasserommet, og så dro de ut i skolegården for å ha engelsk. De fikk et engelsk ord festet i panna og måtte løpe, se på andre elever hvilke ord de hadde i panna, og føre inn i et skjema om ordet var verb eller adjektiv.

Liv og Røre dreier seg også om å få et sunnere kosthold, og på Gvarv skole gis det tilbud om helsefremmende mat både i kantina og på SFO. 

Det er en egen ambassadør for Liv og Røre på Gvarv skole og hun heter Sigrid Descheemaeker. Hun brenner for aktivitet koblet med læring. Hun forteller at hjernen vår endrer seg ved aktivitet, og dermed er det enda lettere å ta inn ny kunnskap.  

Kontakt

Dersom du vil lære mer om Liv og Røre, så kan du ta kontakt med rektor Tine Kvilekval på mobil 413 11 050 eller e-post  tikv1902@mt.kommune.no

Til stede

Tine Kvilekvaal, rektor

Sigrid Descheemaeker, ambassadør for Liv og Røre

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører