Midt-Telemark kommune

Sykkelkampanje for studenter ved USN Campus Bø

Sykkelkampanje for studenter ved USN Campus Bø

Velkommen som student og innbygger i Midt-Telemark kommune. Visste du at du som student i Midt-Telemark kommune kan få et gavekort på sykkel på en verdi inntil kr. 4000,- og gavekort på tre kinobesøk ved å melde flytting til kommunen i folkeregisteret?

Kampanjen starter 15.august med søknadsfrist 01.februar

   

Information to international students

Dette får du når du melder flytting til Midt-Telemark kommune

 • Stemmerett i Midt-Telemark, slik at du kan påvirke politikken

 • Bedre kommunale tjenester

 • Gavekort til kjøp av sykkel inntil en verdi av kr. 4000,-

 • Gavekort på tre billetter til Bø kino

 

Kriterier for å få tilskudd

 • Du må være student og kunne fremlegge gyldig studentbevis

 • Du må ha meldt flytting fra en annen kommune til Midt-Telemark kommune, og må kunne legge frem flyttemelding fra Skatteetaten om ny adresse i kommunen

 • Du forplikter deg til å beholde bostedsadresse i Midt-Telemark kommune under hele studietiden
   

Åpne registreringsskjemaet


Hvordan søke?

 

Bostedsattest

 • Gå inn på skatteetatens nettside og registrer folkeregistret flytting. 
  > Gå til nettsiden for folkeregisteret flytting
   
 • Du får en foreløpig bekreftelse på registrert flytting per epost, men denne kan IKKE brukes som dokumentasjon på flytting. Du må i tillegg bestille en bostedsattest. Dokumentene som kan benyttes som gyldig dokumentasjon heter "Underretning om registrert flytting" eller "Bostedsattest"
  > Bestill bostedsattest

Det kan ta inntil to uker pluss postgang før attesten mottas per post på din nye folkeregistrerte adresse.


Registreringsskjema

Når bostedsattesten er mottatt kan du fylle ut sykkelkampanjens elektroniske registreringsskjema og lever denne, sammen med bostedsattest og kopi av gyldig studentbevis.

Du vil ikke bli registrert før alle dokumenter vedlegges:
•    Utfylt registreringsskjema
•    Bostedsattest
•    Kopi av ditt digitale studentbevis som viser at semesteravgiften er betalt for høstsemesteret. Evt. skriftlig dokumentasjon fra USN at du er student

 

Forventet svar

 • Så fremt du har levert riktige dokumenter og fyller kampanjens kriterier vil vi så langt det lar seg gjøre behandle registreringen din innen fire uker etter søknadsfrist. Mangelfull registrering med feile dokumenter kan føre til at saksgangen vil ta lengere tid. Vi gjør oppmerksom på at svar fra kommunen kan havne i din søppelpost.
   
 • Ved godkjent registrering vil du få en epost som bekrefter dette og du kan dermed  henvende deg til servicekontoret på kommunehuset med fremlegg av epost med bekreftelse og id for utlevering av dine gavekort på sykkel og kinobesøk.

Det må påregnes noe lengere saksbehandlingstid ved helligdager og ferier.

 

Hva kan gavekortet benyttes på?

Gavekortet er til kjøp av sykkel inntil kr. 4000,-.

Eventuelt restbeløp blir ikke utbetalt i kontanter, men kan benyttes til å supplere sykkelen med annen fastmontert utstyr som er nødvendig for sykkelens funksjon eller sikkerhet.
For de som har sykkel fra før kan gavekortet benyttes til sykkelvogn eller reparasjon av gammel sykkel og eventuelt innkjøp av fastmontert utstyr som sikrer sykkelens funksjon og sikkerhet. Eks. Sykkelstøtte, skjerm, bremser, nye dekk/vinterdekk, reflekser/lys, Lås/hjelm etc.

 

Dokumenter
Tittel Publisert Type
Personalordninger

11.08.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Personalordninger_MT_kommune_-_Vedtatt_av_PSU_27112019_sak_11-19.pdf
Jobbe hjemmefra-hjemmekontor PSU sak 24062020 sak 10

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jobbe hjemmefra-hjemmekontor PSU sak 24062020 sak 10.pdf
Retningslinjer_for_permisjon_og_godtgjering_for_tillitsvalgte_og_verneombud_-_(Lagt_i_Compilo)

15.09.2021 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Retningslinjer_for_permisjon_og_godtgjering_for_tillitsvalgte_og_verneombud_-_(Lagt_i_Compilo).doc
Organisering_og_ledelse

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Organisering_og_ledelse.pdf
Retningsliner_for_stotte_til_utdanning

15.09.2021 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Retningsliner_for_stotte_til_utdanning.doc
HMS_mal_Midt-Telemark_kommune_2021

15.09.2021 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned HMS_mal_Midt-Telemark_kommune_2021.pptx
HMS_handlingsplan_2021

15.09.2021 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned HMS_handlingsplan_2021.xlsx
HMS_handlingsplan_2021

15.09.2021 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned HMS_handlingsplan_2021.xlsx
Arshjul_HMS_(L)(42640)

15.09.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Arshjul_HMS_(L)(42640).docx
Soknad_om_permisjon_ved_adopsjon

17.09.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Soknad_om_permisjon_ved_adopsjon.docx
Permisjonssoknad

17.09.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Permisjonssoknad.docx
Soknad_om_foreldrepermisjon

17.09.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Soknad_om_foreldrepermisjon.docx
INNKJØPSREGLEMENT TIS

11.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned INNKJØPSREGLEMENT TIS v1.0.pdf

Kontakt

Sindre Flø
Kultur- og idrettskonsulent
E-post
Mobil 95 84 75 25