Midt-Telemark kommune

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Lotteristifelsen forvaltar kompensasjonsordning for frivilligheten. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.


Det kan søkes om:  

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

 

For mer informasjon

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på nettsiden til lotteristiftelsen. 
 

Se mer om krisepakken

 

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.