Midt-Telemark kommune

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Årlig fordeler kulturdepartementet av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Alle søknader behandles av kommune og fylkeskommunen.

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Midlene skal i størst mulig utstrekning tilgodese aktiviteter for barn og ungdom.

Søknadsordningen reguleres etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes tilskudd til  idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Lag og foreninger oppfordres til å ta tidlig kontakt med idrettskonsulent for å komme tidlig i gang med søknadsarbeidet. 

For å søke spillemidler i Midt-Telemark kommune er det 2 frister å overholde:

  1. Varsel til kommunen om nye søknader innen 1. juni.
  2. Innsendelse av elektronisk søknad innen 1. november.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.anleggsregisteret.no, og ved å kontakte idrettskonsulent.