Midt-Telemark kommune

Jordleie

Jordleie

Eieren av jordbruksareal kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen.

Avtalen om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen v/landbrukskontoret. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

På nettsiden til Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon om jordleie og jordleiepriser


Se mer info om jordleie

Se oversikt over jordleiepriser

 

Kontakt

Tora Skjerholt Aarnes
Landbrukssjef
E-post
Mobil 971 22 536
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Mobil 917 61 178