Midt-Telemark kommune

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Omdisponering betyr at det gis en tillatelse for at dyrka jord eller dyrkbar jord kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon.

I utgangspunktet er det forbudt med omdisponering, men kommunen/landbrukskontoret kan i særlige tilfeller gi en tillatelse. Det tas ikke gebyr for behandling av søknader om omdisponering.

Les mer om omdisponering på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Hvordan søke om omdisponering

 

Kontakt

Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Mobil 917 61 178

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart