Midt-Telemark kommune

Skogbruksplan og miljøregistreringer

Skogbruksplan og miljøregistreringer

Statsforvalteren utarbeider hovedplan for skogbruksplanleggingen i eget fylke. En skogbruksplan inneholder areal-, miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom, oversiktlige og lett lesbare kart, samt mulighet for råd om hvordan eiendommen bør drives, både i økonomisk og miljømessig henseende.

Kunnskap om eiendommens ressurser er en forutsetning for å vurdere og utnytte eiendommens økonomiske potensial. Slik kunnskap gir grunnlag for å planlegge og gjennomføre viktige tiltak i skogen, som tømmerdrift, ungskogpleie og veibygging.

Veiledning for å søke elektronisk om tilskudd og utbetalingskrav fra skogfond for skogbruksplaner (PDF, 826 kB) 

Les mer om skogbruksplan på nettsidene til Landbruksdirektoratet