Midt-Telemark kommune

Skogfond

Skogfond

Skogfond er en lovpålagt fondssparing, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.    

 

Skogfond gir skattefordel   

Når du bruker penger fra skogfondet til investeringer i skogen din, er det kun 15 prosent som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofre et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 prosent av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.  

Bruk Skogkurs sin skogfondskalkulator for å beregne hvor lønnsomt det er å bruke skogfond til en investering. Legg inn kostnaden for den påtenkte investeringen, og kalkulatoren beregner skattemessig virkning.   

For mer informasjon om skogfondsordningen se nettsidene til Landbruksdirektoratet

Ønsker du utbetaling av midler fra din skogfondkonto?

Praktisk informasjon om hvordan du legger inn refusjonskrav for utbetaling av skogfond

Søknadsfrist og søknadsskjemaer

Søknader behandles fortløpende, seinest 1. november. Hvis du ikke har mulighet til å registrere kravet digitalt, kan du bruke ett av disse skjemaene:   

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart