Midt-Telemark kommune

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Hvem kan søke

Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering.  Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 

Hvordan søke/Skjema

Søknaden går via Altinn. Husk og velg riktig aktør/foretak i nedtrekkslista før du går videre. Det er landbrukskontoret som behandler dreneringssøknaden.
 

Søk om tilskudd til drenering av jordbruksjord

 

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist – søknader behandles fortløpende. Søknaden sendes automatisk til den kommunen som landbrukseiendommen ligger i.
 

Se mer info om ordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet

 

Forskrift/rundskriv/retningslinjer

Kontakt

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
E-post
Telefon 35 95 77 70
Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart