Midt-Telemark kommune

Jakttider

Jakttider

Du finner tider for jakt og fangst fra 1. april 2022 til 31. mars 2028 i Miljødirektoratet sin jakttidsveileder

Se også ;
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 

eller du kan laste ned plakaten med alle jakttidene i A3-format: Plakat: Jakt- og fangsttider 2022-2028 (.pdf)

Det er du som jeger som må skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan begrense jakt og fangst på sin eiendom. Skal du jakte i et verneområde, må du sjekke hva som står om dette i verneforskriften.

Det er utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i deler av Vestfold og Telemark, jfr. Forskrift for utvidet jakt på kanadagås og stripegås 2022–2028 i deler av Vestfold og Telemark  

Kontakt

Øystein Saga
Rådgiver viltforvaltning
E-post
Mobil 91 75 92 06