Midt-Telemark kommune

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Her har vi samlet lenker som kan være interessante.


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO)

Norsk institutt for bioøkonomi, opprettet 1. juli 2015, er et norsk, statlig, landbruksfaglig forskningsinstitutt med hovedsete i Ås. NIBIO er en sammenslåing av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Instituttet har røtter tilbake til 1889.

Se mer info på nettsiden til NIBO
 Telemark bondelag

Telemark Bondelag er interesseorganisasjonen for bønder, grunneigarar og dei med interesse for landbruket og eit aktivt bygdemiljø. Telemark Bondelag har vel 1 700 medlemmer, og bondelaget arbeider for bøndene sine økonomiske og sosiale interesser.

Se mer info på nettsiden til Telemark bondelag
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en medlemsforening som har som formål å gi et helhetlig rådgivningstilbud til gårdbrukere og andre med tilknytning til og interesse innenfor landbruket. NLRØ driver uavhengig rådgiving innen landbruk. Dette omfatter blant annet agronomi, gårds- og næringsutvikling, bygningsplanlegging, HMS, økonomi og teknisk rådgiving. Hvert år gjennomfører vi flere feltforsøk i korn, frø, bær og grovfôr.

NLRØ er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO. Geografisk dekker vi Asker og Bærum, kommunen i de tidligere fylkene Buskerud og Telemark, og gir økologisk, teknisk og økonomisk rådgiving i Vestfold.

Se mer info på nettsiden til Telemark bondelag
 Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning.

Direktoratet har ansvar for alle fagområder innen landbrukssektoren, herunder jordbruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser.

Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet og er lokalisert i Oslo og Alta.

Se mer info på nettsiden til Landbruksdirektoratet
 Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Se mer info på nettsiden til Landbruks- og matdepartementet
 Telemark bygdekvinnelag - møteplass for aktive kvinner

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Bygdekvinnelagets visjon er en møteplass for aktive kvinner. Over 70 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er våre lokale bygdekvinnelag rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede.

Bygdekvinnelaget har 12 500 medlemmer i over 430 lokallag og 18 fylkeslag. Landsmøtet er høyeste besluttende organ og sentralstyret har ansvar for organisasjonens drift. Norges Bygdekvinnelags administrasjon har fem ansatte på kontoret i Oslo.

Se mer info på nettsiden til Telemark bygdekvinnelag
 Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 300 norske bønder.

Se mer info på nettsiden til Nortura
 Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet i 2003 med formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet, bidra til å utvikle distriktene, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Se mer info på nettsiden til Innovasjon Norge
 Altinn

Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon.

Se mer info på nettsiden til Altinn