Midt-Telemark kommune

Når må du søke om endring av ekeisterende bevilling?

Når må du søke om endring av ekeisterende bevilling?

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om dette. Du kan drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles.

Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Når må du søke om endring av eksisterende serveringsbevilling?

 • Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
 • Du utvider arealet inne eller ute
 • Du har serveringsbevilling inne og søker om uteservering
 • Du skal utvide åpningstider inne, ute eller både inne og ute
 • Serveringsstedet har fått ny daglig leder


Søk om endring av serveringsbevilling
 Når må du søke om endring av eksisterende salgsbevilling

 • Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
 • Du utvider arealet
 • Stedet har fått ny styrer
 • Stedet har fått ny stedfortreder
   

Søk om endring av salgsbevilling

 Når må du søke om endring av eksisterende skjenkebevilling

 • Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
 • Du utvider arealet inne eller ute
 • Du har bevilling inne og søker om uteservering
 • Du skal utvide åpningstider inne, ute eller både inne og ute
 • Stedet har fått ny styrer
 • Stedet har fått ny stedfortreder

Søk om endring av skjenkebevilling

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent servicetorg
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og kommunal vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart