Midt-Telemark kommune

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen.

I omsetningsoppgaven skal faktisk mengde solgt alkohol for foregående år oppgis, og estimert mengde solgt alkohol for inneværende år oppgis.  

Gebyret blir justert hvert år, jf. alkoholforskriften § 6-2.


Send inn omsetningsoppgave

Kontakt

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent servicetorg
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og kommunal vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart