Midt-Telemark kommune

Torgplass - Bø torg og Evjudalen friluftspark

Torgplass - Bø torg og Evjudalen friluftspark

Midt-Telemark kommune ønsker å legge til rette for aktivitet i kommunens uterom, slik at vi kan bidra til å skape positive opplevelser for kommunens innbyggere og besøkende. Retningslinjene skal være en veileder for de som ønsker å skape aktivitet ved bruk av plassene til ulike typer arrangementer, salgs- eller standvirksomhet.

Både bedrifter og privatpersoner kan søke om å leie kommunal torgplass eller Evjudalen friluftspark. Det er ikke mulig å leie plass til private eller lukka arrangement som private selskap eller feiringer.

Det vil ikke være mulig å booke hele torget til ett arrangement, da det er satt av et område til langtidsleie langs kortsida av torget - mot banken - se skravert felt på tegning av Bø torg. 5 x 31 m.

Bø torg er i hovedsak tenkt til arrangement og underholdning for gående og det er ikke ønskelig med kjøring inn og ut av torget annet enn til rigging. 
 

Se tegning av Bø Torg (PDF, 134 kB)
 

Søknad

Ved ønske om leie av torgplass eller friområde i Midt-Telemark kommune må det sendes inn en elektronisk søknad via kommunens hjemmesider.

Ved innvilget søknad, underskrives det en leieavtale hvor en forplikter seg til å følge pålagte retningslinjer.

Et avslag på leie av areal er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor ikke påklages.

 

Søk om bruk av Bø torg 


Nøkler til pullerter og tilgang til strømboks

Nøkler for å låse opp pullerter og strømboks på torget kan hentes i en nøkkelboks med kode. Koden utdeles av servicekontoret på kommunehuset etter at plassen er booket.


Renhold og orden

Ved bruk av torgplass eller friområder må leietaker sørge for god avfallshåndtering.

Området som disponeres skal holdes fri for søppel og leietaker må selv sørge for å ha avfallsbeholder og frakte avfallet vekk etter bruk.

Området som disponeres skal være fritt for søppel når leietaker forlater området. Ved brudd på dette, vil kommunen kunne fakturere et gebyr.


Tinging av torgplass ved Sentrumsringens arrangement

Ved ønske om å leie torgplass i forbindelse med Mai-marknad, Nattåpent og Oktober-marknad, som er arrangement i regi av Sentrumsringen, så er det de som skal kontaktes. Sentrumsringen administrerer mesteparten av torget på disse dagene, med unntak av det området som er reservert til langtidsleie. 
 

Matsalg og matvogner 

Om man ønsker å selge mat og/eller drikke må man i tillegg til søknad om leie av areal sende egen søknad om serveringsbevilling.

Mattilsynet har også noen krav ved salg fra foodtruck og matvogner. Se Mattilsynets krav for salg av mat fra foodtruck og matvogn.
 

Når må man søke om serveringsbevilling?

  • Om man ønsker å servere mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for spising på stedet (dette er også gjeldene for matvogner)
  • Når denne serveringen skjer i næring, altså du ønsker å tjene penger på det.

Servering som drives av lag, foreninger og lignende, hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen og lignende trenger ikke serveringsbevilling.

Midt-Telemark kommune har en lokal forskrift som regulerer åpningstidene for serveringssteder i kommunen. Servering av mat for de med serveringsbevilling må skje innenfor disse tillate åpningstidene. 

Alt matsalg som ikke er av privat karakter skal registreres hos Mattilsynet. Matsalg og matservering på festivaler, bondens marked og lignende skal registreres hos www.mattilsynet.no. Virksomheter som allerede har meldt både sin ordinære virksomhet og aktiviteten «mobilt salg», behøver ikke å melde fra om de forskjellige steder og tider de skal selge.
 

Pris for matvogner

Pris per måned: Kr. 2500. 

Strøm: Kr. 50 per dag

Betaling skjer enten ved at kommunen sender ut faktura når avtalen er signert, eller så er det også mulig å betale med vipps eller med kort inne på servicetorget.
 

Mer informasjon om serveringsbevilling

 

Arrangement med servering av alkohol

Ved ønske om alkoholservering ved større arrangement som festivaler og konserter, må det i tillegg søkes om skjenkebevilling for enkelt anledning.

Skjenkebevilling kan gis for en enkelt anledning til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og gir tillatelse til skjenking ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum.

Det er krav til leietaker om å skaffe toalettløsninger og dokumentere dette ved disse arrangementene.

Det er noen krav deg som ønsker å søke om skjenkebevilling og Midt-Telemark kommunes alkoholpolitiske retningslinjer må følges.

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted da det er noe saksbehandlingstid.
 

Mer informasjon om skjenkebevilling


Større arrangement

Ved bruk av Bø torg og Evjudalen friluftspark til større arrangement må politiet og brann- og redningstjenesten varsles om arrangementet i god tid før arrangementet skal finne sted.

 

Retningslinjer

Alle som bruker torgplasser må sørge for å følge gjeldende retningslinjer og at det blir ryddet på og rundt plassen sin etter bruk. Skadeverk skal erstattes av leietaker. Alle som ønsker å bruke Bø torg til organisert aktivitet skal melde dette inn til servicekontoret i kommunen. Kontakt servicetorget om du har spørsmål om torgplass.

 


 

Torgplasser på Gvarv

Kontakt teknisk enhet for informasjon om torgplasser på Gvarv.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 35 05 90 00

Telefonen er åpen mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

Adresse
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

Nome og Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste
Telefon 35 94 63 65

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø