Midt-Telemark kommune

Uteareal til arrangement

Uteareal til arrangement

Bø torg og Evjudalen friluftspark skal være møteplasser med lav terskel for alle. Midt-Telemark kommune ønsker å legge til rette for at alle som vil skal kunne bruke områdene. Bruk av Evjudalen friluftspark er gratis, det betales kun for strøm ved større arrangement.

Evjudalen friluftspark er tilrettelagt for allsidig aktivitet, og det er lagt opp strømboks for arrangement. 
 

Se gjeldende retningslinjer for bruk av Evjudalen (PDF, 144 kB)


Trenger jeg å booke plass?

For bruk av Evjudalen friluftspark gjelder melding til servicekontoret kun ved større arrangement som konserter eller marked som kan komme i konflikt med annen aktivitet i dalen. Avtalen sendes inn digitalt.
 

Send inn avtale om bruk av Evjudalen til større arrangement
 

Tilgang til strøm

Ved bruk av strømboks i Evjudalen friluftspark ved store arrangement skal strømmen avleses før og etter arrangement, og pris avregnes og faktureres av kommunen. Nøkler for å få tilgang til strømboks kan hentes i en nøkkelboks med kode. Koden utdeles av servicekontoret på kommunehuset.


Rydding etter bruk

Alle som benytter seg av Evjudalen friluftspark må sørge for at det blir ryddet på og rundt plassen sin etter bruk. Søppel skal ikke kastes i søppeldunker på siden av kommunehuset, låntaker må selv sørge for å kaste dette.


Servering av alkohol

Ved arrangement med servering av alkohol må arrangøren kunne fremvise eget skjenkebevilling, og dokumentere toalettløsning.
 

Mer informasjon om skjenkebevilling

 

  

Kontakt

Nome og Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste
Telefon 35 94 63 65
Midt-Telemark Politistasjon
Telefon 33 34 44 00

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart