Midt-Telemark kommune

Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Den som skal drive et serveringssted må søke om serveringsbevilling fra kommunen. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet. Skal det serveres alkohol må det også søkes om skjenkebevilling.

Dersom det er et eksisterende serveringssted og det blir endringer i driften, må du søke om endring av eksisterende serveringsbevilling.

Det er gratis både og søke om ny eller endre eksisterende serveringsbevilling.

Ny serveringsbevilling

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling. 
 

Noen serveringssteder trenger ikke serveringsbevilling
 


Matvogn

Engangstilfeller av servering på et arrangement vil være unntatt fra næringsbegrepet og vil derfor ikke utløse en bevillingsplikt.

En næringsdrivende som reiser fra sted til sted og gjør seg næring av å oppsøke arrangementer, vil betraktes i serveringslovens forstand som en alminnelig serveringsvirksomhet, og vil derfor utløse en bevillingsplikt.

En slik serveringsbevilling gis i den kommunen serveringsvirksomheten har forretningsadresse, står oppstilt når den ikke er åpen eller hovedsakelig driver næring. Dette avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Omreisende virksomheters bevillingsplikt (PDF, 318 kB)

 

Hvordan søke?

Du søker ved hjelp av digitalt søknadsskjema. 
 

Søk om serveringsbevilling

 

 Endring av eksisterende serveringsbevilling

Du bruker samme søknadsskjema som når du søker om ny serveringsbevilling.


Du må søke om endring av eksisterende serveringsbevilling når:

  1. Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
  2. Du utvider arealet inne eller ute
  3. Du har serveringsbevilling inne og søker om uteservering
  4. Du skal utvide åpningstider inne, ute eller både inne og ute
  5. Serveringsstedet har fått ny daglig leder
  6. Stedet har fått ny styrer eller stedfortreder.

Har du sendt inn søknad i tide kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder. 


1. Skifte av eier eller endringer i eierandeler

Hvis du overtar et eksisterende serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom du ikke søker om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. 
 

 

2. Utvidelse av areal inne eller ute

Når du har et eksisterende serveringssted og ønsker utvide areal inne eller ute, må du søke om endring av serveringsbevilling. Vedlegg til søknaden skal være en beskrivelse av arealet


3. Etablere uteservering

Når du har et eksisterende serveringssted og ønsker etablere uteservering, må du søke om endring av serveringsbevilling. Vedlegg til søknaden skal være en beskrivelse av arealet


4. Utvidelse av åpningstider

Når du har et eksisterende serveringssted og ønsker endre åpningstider inne, ute, eller både inne og ute, må du søke om endring av serveringsbevilling. Det er ingen krav til dokumentasjon.

Se forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune:

 

5. Ny daglig leder

Har serveringsstedet fått en ny daglig leder må du søke om endring av eksisterende serveringsbevilling, og ny daglig leder må ha bestått etablererprøven.

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent servicetorg
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og kommunal vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart