Midt-Telemark kommune

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og gir tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholholdige drikker (gruppe 1, 2 og/eller 3) ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum. Tillatelse til skjenking gjelder for et bestemt lokale/avgrenset område. Bevillingen kan gis for inntil 6 dager.


Det er vertskapet for arrangementet som skal søke om bevilling. Søker må være fylt 20 år og innfri vandelskravet i alkoholloven. Før søknaden behandles av kommunedirektøren, innhentes det uttalese fra politi og sosialtjenesten. 


Søk om skjenkebevilling for enkelt anledning
 Omsetningsoppgave

Arrangementer som antas å omsette mye alkohol får tilsendt en omsetningsoppgave der de etter arrangementet skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret.
 

Send inn omsetningsoppgave

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart