Midt-Telemark kommune

Skjenkebevilling lukket arrangement

Skjenkebevilling lukket arrangement

Skjenkebevilling til lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling) gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup eller mindre jobbfester, der man på forhand vet hvem som kommer, og der man planlegger å selge alkohol. Søknaden sendes til politiet for uttalelse.

Søk om ambullerende skjenkebevilling

 

Når trenger du ikke søke?

  • Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv.
  • Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.


Hvilke krav må du oppfylle?

  • Den som søker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som er fylt 20 år, som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • Du må beskrive nøyaktig hvor arrangementet skal foregå, særlig hvisd et er utendørs.


Søknadsfrist og behandlingstid

Søknader om ambulerende skjenkebevilling skal være kommet inn til kommunen minst 1 uke før arrangementet skal finne sted.

Pris

Pris er 400,-

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart