Midt-Telemark kommune

Skjenkeforum

Skjenkeforum

 

Skjenkeforum er et fora for samarbeid mellom kommune, politiet og skjenkenæringen. Forumet er organisert under politirådet i kommunen. Formålet med forumet er å skape et tryggere uteliv i Midt-Telemark.

Skjenkeforumet ble opprettet i 2010 i Bø på bakgrunn av bråk og vold i sentrum når skjenkestedene stengte. Forumet ble så startet slik at representanter fra kommunen, politiet og skjenkenæringen kunne møtes jevnlig og ha dialog om utfordringene. Dette samarbeidet har gitt gode resultater.

Det avholdes 3 møter i året hvor ett av disse er et utvidet skjenkeforumsmøte. I dette møtet inviteres flere aktører avhengig av tema. Det kan være seg taxinæringen, ambulanse, brann- og redning etc.
Skjenkeforum er ansvarlig for kurs i ansvarlig vertskap og ansvarlig salg.


Skjenkeforumets faste medlemmer

 

Skjenkenæringen

 • Arild Syvertsen, Bull Inn
 • Maria Hardang, Kroa i Bø
 • Vebjørn Hagen, Norsjø Ferieland
   

Politiet

 • Rollef Bergan
   

Politiker i utvalg for helse og omsorg

 • Per Atle Einan
   

Midt-Telemark kommune

 • Per Dehli, Kommunedirektør
 • Svein Taranrød, saksbehandler 
 • Jeanett Kaasa, saksbehandler
   

Referat fra møter i skjenkeforum 2022

Referat fra møter i skjenkeforum 2021

Referat fra møter i skjenkeforum 2020